Đèn downlight

Xếp theo:
20%
Đèn Panel vuông 20w - PL-20-V230
vuông 20w - PL-20-V230
340,000 VNĐ
272,000 VNĐ
20%
Đèn Panel vuông 16w - PL-16-V200
Vuông 16w - PL-16-V200
290,000 VNĐ
232,000 VNĐ
20%
Đèn Panel vuông 12w - PL-12-V176
Vuông 12w - PL-12-V176
220,000 VNĐ
176,000 VNĐ
20%
Đèn Panel vuông 9w - PL-9-V150
Vuông 9w - PL-9-V150
200,000 VNĐ
160,000 VNĐ
20%
Đèn Panel vuông 6w - PL-6-V120
Vuông 6w - PL-6-V120
145,000 VNĐ
116,000 VNĐ
20%
Đèn Panel tròn 20w - PL-20-T230
Tròn 20w - PL-20-T230
340,000 VNĐ
272,000 VNĐ
20%
Đèn Panel tròn 16w - PL-16-T200
Tròn 16w - PL-16-T200
290,000 VNĐ
232,000 VNĐ
20%
Đèn Panel tròn 12w - PL-12-T176
Tròn 12w - PL-12-T176
220,000 VNĐ
176,000 VNĐ
20%
Đèn Panel tròn 9w - PL-9-T150
Tròn 9w - PL-9-T150
200,000 VNĐ
160,000 VNĐ
20%
Đèn Panel tròn 6w - PL-6-T120
Tròn 6w - PL-6-T120
145,000 VNĐ
116,000 VNĐ
20%
Đèn downlight 12W - DL-12 -T140 - DM
12W - DL-12 -T140 - DM
250,000 VNĐ
200,000 VNĐ
20%
Đèn downlight 8W - DL-8-T120 - DM
8W - DL-8-T120 - DM
180,000 VNĐ
144,000 VNĐ
20%
Đèn downlight 6W - DL-6-T100 -DM
6W - DL-6-T100 -DM
145,000 VNĐ
116,000 VNĐ
20%
Đèn downlight12W - DL-12-DIM
12W - DL-12-DIM
300,000 VNĐ
240,000 VNĐ
20%
Đèn downlight8W - DL-8-DIM
8W - DL-8-DIM
235,000 VNĐ
188,000 VNĐ
20%
Đèn downlight 6W - DL-6-DIM
6W - DL-6-DIM
215,000 VNĐ
172,000 VNĐ
20%
Đèn downlight 12W - DL-12 -T140
12W - DL-12 -T140
200,000 VNĐ
160,000 VNĐ
20%
Đèn downlight 8W - DL-8-T120
8W - DL-8-T120
155,000 VNĐ
124,000 VNĐ
20%
Đèn downlight 6W - DL-6-T100
6W - DL-6-T100
120,000 VNĐ
96,000 VNĐ